Sailor Moon in Thailand

From WikiMoon
Jump to: navigation, search

Sailor Moon in Thailand refers to the Thai translations of the Sailor Moon series released and published in Thailand.

Anime[edit]

Translation and Channels[edit]

Thailand was one of the first Asian countries outside of Japan to screen the Sailor Moon anime, which premiered in the country in July 1994. The first three seasons were released only in dubbed format, produced by Video Square.

A few years later, a new dub that included all 200 episodes, movies and specials was shown on MODERN9.

In 2011, Right Beyond started releasing the first two seasons and the three movies on VCD and DVD, with a dub more faithful to the original. DVD box sets of the first and second seasons were also released. In the same year, TIGA released the MODERN9 dub of Sailor Moon S, SuperS, and Stars on DVDs and VCDs. The first two movies from the same dub were also released on DVD.

Starting in 2011, the first season was shown on MCOT with a completely new dub cast.

Censorship and Changes[edit]

Censorship was almost nonexistent in the any of the Thai dubs. However, in the MCOT dub of episode 17, footage of Usagi and the girls wearing their swimsuits was blurred.

When the anime was dubbed in 1994, the background music was always muted when the characters were speaking in the first two seasons.

The opening and ending theme songs for the Thai dubs were always left in Japanese. A remake of "Moonlight Densetsu" entitled "ห่วงใย," (Caring For You) was released in a 1998 soundtrack CD and cassette tape called "เซเลอร์มูน SuperS," which featured covers of Cantonese versions of the original songs in the fourth season of the anime.

Character Names[edit]

Main Characters[edit]

Original Thai
Usagi Tsukino/Sailor Moon อุซางิ สึคิโนะ (òo-saa ngí tsu-kí-noh)/ซเลอร์ มูน (say-ler moon)
Ami Mizuno/Sailor Mercury อามิ มิซุโนะ (aa mí mí sóo-nó)/เซเลอร์เมอร์คิวรี่ (say-ler-mer kiw rêe)
Rei Hino/Sailor Mars เร ฮิโนะ (ray hí-nó)/เซเลอร์มาร์ส (say-ler mâat)
Makoto Kino/Sailor Jupiter มาโกโตะ คิโนะ (maa goh dtò kí-nó)/เซเลอร์จูปิเตอร์ (say-ler-joo-bpì-dter)
Minako Aino/Sailor Venus มินาโกะ ไอโนะ (mí naa gò ai nó)/เซเลอร์วีันัส (say-ler-wee-nát)
Chibiusa/Sailor Chibi Moon อุซางิน้อย (òo-saa ngí-nói)/เซเลอร์ มูน น้อย (say-ler moon nói)
Haruka Tenou/Sailor Uranus ฮารุกะ เทนโอ (haa róo-gà ten oh)/เซเลอร์ยูเรนัส (say-ler-yoo-ray-nát)
Michiru Kaiou/Sailor Neptune มิจิรุ ไคโอ (mí jì-róo kai-oh)/เซเลอร์เนปจูน (say-ler-nêp-joon)
Setsuna Meiou/Sailor Pluto เซ็ทสุนะ เมโอ (sét-sòo ná may-oh)/เซเลอร์พลูโต (say-ler ploo dtoh)
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn โฮตารุ โทโมเอะ (hoh dtaa róo toh-moh è)/เซเลอร์แซทเทิร์น (say-ler-sâet tern)
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask มาโมรุ ชิบะ (maa moh róo chí bà)/หน้ากากทักซิโด (nâa gàak ták sí doh)
Chibi Chibi จิบิจิบิ (jì-bì jì-bì)
Luna ลูน่า (loo-nâa)
Artemis อาร์เตมิส (aa-dtày mít)
Diana ไดอาน่า (dai aa nâa)

Dark Kingdom[edit]

Original Thai
Queen Beryl ควีนเบริล (kween-bày-rin)
Queen Metalia ควีนเมตาเลีย (kween-may dtaa lia)

Black Moon[edit]

Original Thai
Wiseman ไวส์แมน (wai-maen)
Prince Dimande เจ้าชายเดมันด์ (jâao chaai dày-man)
Rubeus รูเบอุส สีแดง (roo-bày-òot sĕe daeng)
Saphir ซาฟีล สีน้ำเงิน (saa feen sĕe nám ngern)
Esmeraude เอสเมรอด สีเขียว (èt-may rôt sĕe kĭeow)

Death Busters[edit]

Original Thai
Pharaoh 90 ฟาโรห์ 90 (faa-roh 90)
Mistress 9 มิสเทรส 9 (mít-tây rót 9)
Souichi Tomoe โซอิจิ โทโมเอะ (soh ì-jì toh-moh è)
Kaolinite คาโอริไนท์ (kaa oh-rí-nai)

Dead Moon Circus[edit]

Original Thai
Nehellenia เนเฮเลเนีย (nay-hay lay-nia)
Zirconia ซิลโคเนีย (sin-koh nia)

Shadow Galactica[edit]

Original Thai
Galaxia กาแลกเซียร์ (gaa lâek sia)
Chaos คาออส (kaa òt)
Sailor Phi เซเลอร์ไฟ (say-ler fai)
Sailor Chi เซเลอร์ไค (say-ler-kai)
Sailor Lethe เซเลอร์เลทเทอร์ (say-ler-lêt ter)
Sailor Mnemosyne เซเลอร์เนโมซิน (say-ler-nay moh sin)
Sailor Aluminum Seiren เซเลอร์อลูมินัมไซเรน (say-ler-à-loo mí nam sai-ren)
Sailor Lead Crow เซเลอร์เลดโครว์ (say-ler-lêt kroh)
Sailor Iron Mouse เซเลอร์ไออ้อนเม้าส์ (say-ler ai ôr ná-máo)
Sailor Tin Nyanko เซเลอร์เนียงโกะ (say-ler nia ngá-gò)
Sailor Heavy Metal Papillon เซเลอร์เฮฟวี่เมทัลปาปิยอง (say-ler hay fá-wêe may-tan bpaa bpì-yong)

Crystal[edit]

A Thai-dubbed version of all three seasons of Sailor Moon Crystal produced by TIGA was shown on MCOT in 2017. In 2018, the first two seasons were distributed on DVD and VCD with a completely new dub cast.

Manga[edit]

The original 18 tankoubon were released by Vibulkij during the anime's original run in the 1990s. Bigger editions of the manga, with all 18 volumes condensed into 8, were released by SEASON QUEST. The anime comic adaptation of the first two seasons was also published.

In 2014, Vibulkij relicensed the Sailor Moon manga, with all the shinsouban volumes released from September 2014 until October 2015. The two short story volumes were released in August and September 2018, respectively, with the Codename: Sailor V manga to be published in 2020.

The first volume of the Eternal edition of the manga was released in April 2020.